Gemensamhetsdag och Årsstämma 2023

Hej alla medlemmar,

Här kommer två datum att skriva ner i kalendern:

Söndagen den 16 april kl10 kommer vi ha en gemensamhetsdag och hoppas då att alla vill komma för att träffas. Det kommer även att beställas en container så att vi boende kan slänga stora saker som vi
vill bli av med på ett smidigt sätt. Separat anmälningsblankett till gemensamhetsdagen kommer delas ut i brevlådorna.

NYTT DATUM: Tisdag den 30 maj kl18:30 kommer Årsstämman att hållas i Mariagården.

Hoppas att vi syns då!

Informationsblad Ekonomispecial

Styrelsen för Brf Kallblodet fattade onsdagen den 19 oktober enhälligt beslut om att höja
månadsavgifterna för föreningens bostadsrättslägenheter med 7% från 2023-01-01. Från samma datum höjs också avgifterna för föreningens garageplatser med 50 kr per månad och plats.

För mer information, läs hela informationsbladet:
Informationsblad EkonomiSpecial oktober 2022