Taggsystem

Nu är brf Kallblodets taggsystem utbyggt. Det innebär att vi boende i brf Kallblodet kan använda våra taggar för att öppna förrådsdörrar, soprumsdörrar och dörrar ner till garaget.

Årsstämma 2020

Föreningens årsstämma kommer att hållas måndagen den 18 maj 2020 kl 18:30 i Fässberg Mariagård, Pedagogen Park. Separat kallelse kommer senare.

På grund av coronaviruset har det diskuterats att senarelägga mötet. Detta har dock visat sig svårt, då det enligt lag för ekonomiska föreningar måste ske före 30/6. Sittplatser kommer placeras ut med så mycket mellanrum som möjligt och det blir ingen fika i år. Om vi alla hjälps åt med att följa de rekommendationer som finns, hoppas vi att vi kan genomföra mötet på ett bra sätt.

Valberedningen kommer i år att söka två nya medlemmar till styrelsen.

Goda tips i juletider!

Visste du att en torr julgran kan brinna upp på några sekunder om den kommer i kontakt med till exempel en ljuslåga eller ett tomtebloss? Eller att ljus är den främsta orsaken till ökade bränder kring jul?

December till februari är den period på året då det inträffar flest bränder i bostäder i Sverige. I december är antalet bränder 20 procent fler än genomsnittet för övriga månader. Bortglömda levande ljus hör till de främsta orsakerna.

Levande ljus

Antalet utryckningar på grund av levande ljus ökar för varje adventsdag och är flest den 4:e advent. Vid tredje advent är brand i adventsljusstakar extra vanliga för då har de första ljusen redan brunnit ner ett stycke samtidigt som vaksamheten blivit mindre.

 • Lämna aldrig tända ljus obevakade – det är den vanligaste orsaken till ljusbränder.
 • Låt inte ljusen brinna ner helt.
 • Somna inte ifrån levande ljus.
 • Värmeljus kan överhettas och börja brinna.
 • Tända ljus måste stå stadigt i sina ljusstakar.

Tomtebloss

Gnistorna från ett tomtebloss består av små glödande järnfilspån. De flesta är så små att de hinner svalna innan de träffar något brännbart material. Men ibland kan ett glödande spån innehålla så mycket värmeenergi att det kan orsaka en brand. Var därför försiktig om du tänder ett tomtebloss inomhus.

En färsk julgran brinner inte lätt. Men om den fått stå i rumstemperatur utan vatten i en vecka eller mer har den torkat rejält. En gnista från ett tomtebloss kan vara tillräckligt för att antända den.
Det är tyvärr svårt att se hur uttorkad en julgran är. Ett bra knep är att testa hur böjliga barren är. Ett färskt barr går att böja utan att det går av. Ett torrt barr är sprött och brister när man försöker böja det.

Så här fixar du en säker julgran

Varje år inträffar ett antal bränder där julgranen fattar eld och i många fall blir det stora skador. Men det finns saker du kan göra för att skydda dig. Och slippa städa så mycket barr.

 • Såga av några centimeter av stammen när du kommer hem.
 • Det gamla snittet blir fyllt av kåda och släpper inte igenom vatten.
 • Väck granen varsamt. Placera den gärna i svalare utrymme i en hink med vatten innan den tas in i rumstemperatur.
 • Se till att granen står i vatten HELA TIDEN.
 • Låt inte granen stå för nära element eller brasor som torkar ut den snabbare än nödvändigt.
 • Se till att ljusslingorna är hela och fullt fungerande.
 • Ha ALDRIG levande ljus eller tomtebloss i närheten av granen.

Viktigt! OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

Den 19 till 20 september är det dags för en OVK (obligatorisk ventilationskontroll), för att kunna utföra denna är det viktigt att ALLA lämnar sitt lås i serviceläge om man inte är hemma. Anslag kommer att sättas upp i trappuppgångarna/entrén i god tid så vi alla får en påminnelse.

Grillsäsong

Så här i grillsäsong gäller det att vara försiktig! Detta gäller i Brf Kallblodet:
Det är tillåtet att grilla med gasolgrill och elgrill. Gasoltuber större än 5 liter är inte tillåtna.
Det är absolut förbjudet att grilla med kolgrill! Detta gäller även de som bor på bottenplan med altan.

Tänk på att:
– Ha alltid uppsikt över grillen.
– Undvik att elda när det blåser mycket.
– Efter avslutad grillning, ta hand om grillen på ett säkert sätt. Tänk på att inte ställa en varm grill nära en husfasad.

Håll koll på brandrisken:
Uppdatera dig om brandrisken och eventuellt eldningsförbud i Mölndals kommun genom att läsa på kommunens hemsida. På www.rsgbg.se eller på telefonsvararen 031-335 29 80 får du information om det råder eldningsförbud på grund av brandrisk i Räddningstjänsten Storgöteborgs område.