Mäklarbild

Välkommen som mäklare till BRF Kallblodets hemsida. Följande bör ge er en god bild över BRF Kallblodet.

Styrelsen avger inga prognoser utöver det som är offentliggjort till medlemmar och som finns på hemsidan eller i årsredovisningen. Styrelsen åtar sig inte att kvalitetssäkra eller kontrollera uppgifter mäklare vill använda i samband med förmedlingsuppdrag.

Styrelsen strävar efter att uppdatera mäklarinformationen på hemsidan samt att ta fram en informativ och fyllig årsredovisning.

Det är styrelsens bedömning att mäklare hittar den information som krävs i detta material. Behövs mer information vänder man sig till föreningens förvaltare SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum AB) kundtjanst@sbc.se eller styrelsen@kallblodet.se.

Ekonomisk förvaltare:

SBC Göteborg, Östra Hamngatan 18, 411 09 Göteborg. kundtjanst@sbc.se, telefon 031-745 46 00.
För vidare uppgifter förfrågning per mail till: styrelsen@kallblodet.se.

Information om lägenheten ges på säljarens uppdrag.

Föreningen har krav på säljaren om utträde ur föreningen, uppsägning av eventuell parkeringsplats i parkeringsgaraget. Av köparen om inträde i föreningen innan köpet kan genomföras. Föreningen önskar även träffa köpare innan överlåtelse för att hälsa välkommen och ge information om nycklar, p-plats m.m.

Föreningens namn:

BRF Kallblodet, totalt 60 lägenheter fördelade i tre bostadshus. Två hus har sex våningar och ett hus har tre våningar.

Fastighetsbeteckning:

Stallbacken 11 (Till viss del yttre gemensamhetsyta tillsammans med BRF Fullblodet).

Byggnadsår:

2014-2015.

Byggnadssätt:

BRF Kallblodets byggnader är E3- mörk brunaktig kulör. E4- ljus varmgrå kulör och E5- mörkröd kulör.
Byggnaderna har en betongkonstruktion som är grundlagd på pålning.
Bottenbjälklag och mellanbjälklag består av betong.
Bärande väggar och lägenhetsskiljande väggar består av betong.
Yttertak har en bärande stomme av trätakstolar.
Fasader består av isolerade utfackningsväggar med isolering av stenull med skivbeklädnad. Fasader är av trä och tegel.
Fönster och fönsterdörrar består av aluminiumklädda träfönster.

Balkonger:

Betong med aluminiumräcke.
Information om inglasning, kontakta styrelsen@kallblodet.se.

Uteplatser i bottenplan:

Golv och avskiljande partier i trä.

Värme:

Vattenburen radiatorvärme (fjärrvärme). Ingår i avgiften.

Vatten:

Ingår i avgiften.

Ventilation:

Mekanisk frånluft med tilluft i fasad.

Radonmätning:

Under perioden 1oktober till 4 december 2020 genomfördes radonmätning i totalt 18 lägenheter. Mätvärderna låg mellan 20-30bq/m3. Riktvärdet som inte bör överskridas ligger på 200bq/m3.

Tillgänglighet:

Hiss finns i samtliga tre byggnader. Dock inte i garaget.
Alla entréer är låsta dygnet runt och kräver nyckel eller tagg.

Samfällighet:

BRF Kallblodet har tillsammans med grannföreningen BRF Fullblodet 4 stycken gemensamma besöksparkeringar, samt vissa gemensamma gräs- och vägytor.

Övriga utrymmen:

Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Det finns även gemensamma cykel- och barnvagnsrum.

TV- & Internetuppkoppling:

Bredbandstelefoni, bredband (250/250 Mbits) samt bredbands-TV (paket Lagom) och Telia play ingår i avgiften. Tjänsterna tillhandahålls av Telia.

Parkering:

Parkeringsgarage under gården med flera laddplatser för elbilar. Föreningens 59 garageplatser tilldelas genom ett kösystem. En garageplats kan inte överlåtas till den nye ägaren i samband med försäljning av bostadsrätten. Garageplatsavtal är ett separat avtal som skrivs med föreningen via styrelsen. För priser och plats kontakta styrelsen@kallblodet.se.

Möjlighet finns att hyra parkeringsplats utomhus i närområdet. Kontakta MPAB (Mölndals parkerings AB), mpab@mpab.molndal.se.

Kommunikationer:

Närliggande busshållplatser, bl.a. till Frölunda Torg - Linné - Heden - Nordstan finns inom ca tio minuters promenad. Gångavstånd till Mölndals Centrum och kommunikationsknutpunkt.

Dokument:

Stadgar 2018
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2021
Brf Kallblodet trivselregler 2018
Intyg Energideklaration Åby Allé 25 och 27
Intyg Energideklaration Åby Allé 29
Bygglov inglasning
Komplettering bygglov inglasning