Information

Grilla på balkongen?

Det är tillåtet att grilla med gasolgrill och elgrill. Gasoltuber större än 5 liter är inte tillåtna.
Det är absolut förbjudet att grilla med kolgrill! Detta gäller även de som bor på bottenplan med altan.

Vind- och insynsskydd på balkongen?

Det är tillåtet under förutsättning att färgen är enligt nedan:
- Hus 25: Sandatex 929.
- Hus 27: Sandatex 73.
- Hus 29: Sandatex 407/81.

Parabol på balkongen?

Parabol (med parabol jämställs TV-antenn) får inte på något sätt eller till någon del sättas fast i föreningens egendom och inte heller hänga utanför balkongräcket eller fasaden. Om du monterar parabol i strid mot dessa regler kommer föreningen att vidta åtgärder.

Tappat nyckel eller tagg?

Anmäl alltid förlusten av nyckel eller tagg till styrelsen. På detta sätt kan t.ex. taggar spärras.

Får jag borra när som helst?

Alla medlemmar ska visa hänsyn och inte störa sina grannar med hög musik eller annat högt ljud.

Borra, spika eller annat arbete som kan vara störande får endast ske följande tider:
- Måndag till torsdag: 08:00-20:00.
- Fredag: 08:00-18:00.
- Lördag, söndag, helgdag: 10:00-18:00.

Det är inte tillåtet att borra i balkongen utan styrelsens godkännande.

Ställa upp ytterdörren?

Om ytterdörren till trappuppgången ställs upp så är det bra att slå av elen till dörrautomatiken så att automatiken inte slits. Elen stängs av på knappen som sitter nedanför dörrautomatiken. När dörren inte längre behöver stå uppställd, glöm inte att slå på strömmen till dörrautomatiken.

Sopsortering i Kallblodet

Vi har två miljörum, i den vid 25an kan du sortera matavfall, plastförpackningar, pappersförpackningar, tidningar och brännbart restavfall. Vid 27an kan du sortera samma som i 25an samt även metallförpackningar, glas (ofärgat och färgat) samt deponi av mindre keramik- och elektronikavfall samt ljuskällor, aerosoler och småbatterier.

Återvinningscentral i Mölndal?

Alla som är skrivna i Mölndals kommun och har svenskt körkort, har 6 kostnadsfria besök per år på Kikås återvinningscentral eller Lindome återvinningscentral.

TV-box/router

Följande tjänster från Telia ingår i avgiften: TV (paket Lagom), telefoni och bredband (250/250 Mbit/s). Till varje lägenhet finns det en TV-box samt router. TV-box och router skall skickas tillbaka när vi flyttar ut. Ny medlem anmäler sig till Telia och får ny utrustning utskickad. Säljaren ska säga upp abonnemanget hos Telia och de nya köparna ska anmäla sig som nya abonnenter. Detta går att göra via Telias kollektiva tjänster på telefonnummer 020-20 20 70.

Gemensamma förråd?

Förutom att alla lägenheter har ett eget förråd finns det möjlighet att förvara däck i föreningens förråd. Max en uppsättning (4 hjul) per lägenhet. Kontakta styrelsen för mer information.

Kallt i lägenheten?

Uppvärmningen i lägenheterna styrs automatiskt, i första hand via tempererad luft genom ventilationen och vid kallare utetemperaturer sker cirkulationen av varmt vatten i elementen. Är det kallt i lägenheten så skruva upp elementen, blir det fortfarande inte varmt kan det bero på en fördröjning i systemet. Håller problemet i sig så kontakta styrelsen.

Förbered dig innan olyckan är framme

Det finns en hjärtstartare i trapphuset ner till garaget. I garaget finns två stycken brandsläckare, den vänstra är till för brand i elbil och den högra är släckaren för övriga bilar.
Om akut problem med vatten skulle uppstå som kräver avstängning kan vi göra det själva. På varje våningsplan finns en dörr märkt med ”VS”. Denna dörr går att öppna med lägenhetsnyckeln och inne i utrymmet sitter kranar för inkommande varm- och kallvatten för respektive lägenhet på det planet. Där kan man själv stänga av.

Länkar

Informationsblad

Trivselregler

Stadgar

Stämmoprotokoll

Årsredovisning