Brandskydd

För att minska riskerna för uppkomst av brand och begränsa skadorna vid en eventuell brand är det viktigt att vi alla i föreningen beaktar och följer följande rutiner och regler:

  • Håll trapphuset rent från brännbart material och sådant som kan stå i vägen vid en utrymning (exempelvis cyklar, barnvagnar, kartonger och liknande).
  • Minska risken för anlagda bränder genom att hålla dörrar till källare och andra gemensamma utrymmen låsta. Förvaring av brännbara vätskor och fyrverkerier i källare är förbjuden.
  • I lägenheten får endast mindre mängder med brandfarliga vätskor förvaras, exempelvis lösningsmedel, spolarvätska.
  • Balkong: Grillning med kolgrill på balkong är förbjuden, grillning med el-grill eller gasolgrill är däremot tillåten under förutsättning att gasoltuben inte är större än 5 liter. På inglasade balkonger får grillning endast ske om inglasningen är öppen. Tänk på att inte använda grillen om den står nära fasaden eller om grillen är i närheten av brännbart material.
  • Ingen förvaring att brandfarliga ämnen eller brandupphållande material är i tillåten i garaget.
  • Rökning får ej förekomma i trapphus och andra gemensamma utrymmen.
  • Varje lägenhet ska ha en brandvarnare. Tänk på att prova brandvarnaren en gång i kvartalet för att säkerställa att den fungerar. Har du problem med brandvarnaren kontakta styrelsen. Det är rekommenderat att ha en brandvarnare per 60 kvm.
  • Lägenhetsinnehavaren ansvarar för kvartalsvis kontroll av brandvarnaren.
  • Motorcyklar eller mopeder får inte förvaras i något källarutrymme. Fordon ska parkeras på anvisade platser.

Om det börjar brinna:

Rädda
dem som är i uppenbar fara, stäng dörren till brandhärden.

Varna
övriga som hotas.

Larma
112 via närmaste telefon.

Släck
om ni kan - men ta inga risker.

Utrym
via närmaste utrymningsväg.

 

Länkar:

Om det brinner