Sociala medier

Till nyinflyttade och till er som har missat:

Det finns en sluten facebookgrupp som ni hittar i facebook under ”sök” och ”brf kallblodet”. Sidan är lämpligt forum till oss boende där vi kan ställa allmänna frågor till andra boende och inte bara till styrelsen.

https://www.facebook.com/groups/kallblodet

 

2019 års stämmodag!

Nu är det dags för stämmodag i föreningen!

Datum: tisdagen den 21 maj.
Tid: kl 18.30.
Plats: Pedagogen Park: Fässbergs Mariagårds samlingssal.

Kallelse, årsredovisning samt nya uppdaterade stadgar kommer att delas ut i god tid innan mötet, så att vi boende hinner ta del av informationsmaterialet. Vid stämman har du din demokratiska rätt att påverka beslut samt genom val om vilka du önskar ska vara medlemmar i styrelsen.

Valberedningen har varit aktiva och satt upp anslag i vår förening och där sökt medlemmar som vill gå med i styrelsen. Förslag på nya styrelsemedlemmar kommer att presenteras av valberedningen på årsmötet.