Årsstämma 2020

Föreningens årsstämma kommer att hållas måndagen den 18 maj 2020 kl 18:30 i Fässberg Mariagård, Pedagogen Park. Separat kallelse kommer senare.

På grund av coronaviruset har det diskuterats att senarelägga mötet. Detta har dock visat sig svårt, då det enligt lag för ekonomiska föreningar måste ske före 30/6. Sittplatser kommer placeras ut med så mycket mellanrum som möjligt och det blir ingen fika i år. Om vi alla hjälps åt med att följa de rekommendationer som finns, hoppas vi att vi kan genomföra mötet på ett bra sätt.

Valberedningen kommer i år att söka två nya medlemmar till styrelsen.