Stämmoprotokoll 2024

Årsstämman hölls i år den 21 maj 2024 och stämmoprotokollet från mötet kan ni finna här.

Posted in Nyheter.