Information

Grilla på balkongen?

Det är tillåtet att grilla med gasolgrill och elgrill. Gasoltuber större än 5 liter är inte tillåtna.
Det är absolut förbjudet att grilla med kolgrill! Detta gäller även de som bor på bottenplan med altan.

Vind- och insynsskydd på balkongen?

Det är tillåtet under förutsättning att färgen är enligt nedan:
- Hus 25: Sandatex 929.
- Hus 27: Sandatex 73.
- Hus 29: Sandatex 407/81.

Parabol?

Parabol (med parabol jämställs TV-antenn) får inte på något sätt eller till någon del sättas fast i föreningens egendom och inte heller hänga utanför balkongräcket eller fasaden. Om du monterar parabol i strid mot dessa regler kommer föreningen att vidta åtgärder.

Tappat nyckel eller tagg?

Anmäl alltid förlusten av nyckel eller tagg till styrelsen. På detta sätt kan t.ex. taggar spärras.

Får jag borra när som helst?

Alla medlemmar ska visa hänsyn och inte störa sina grannar med hög musik eller annat högt ljud.

Borra, spika eller annat arbete som kan vara störande får endast ske följande tider:
- Måndag till torsdag: 08:00-20:00.
- Fredag: 08:00-18:00.
- Lördag, söndag, helgdag: 10:00-18:00.

Ställa upp ytterdörren?

Om ytterdörren till trappuppgången ställs upp så är det bra att slå av elen till dörrautomatiken så att automatiken inte slits. Elen stängs av på knappen som sitter nedanför dörrautomatiken. När dörren inte längre behöver stå uppställd, glöm inte att slå på strömmen till dörrautomatiken.

ÅVC-kort?

Till varje lägenhet finns ett ÅVC-kort som lägenhetsinnehavaren ansvarar för. Kortet är laddat med sex besök per år på Kikås återvinningscentral eller Lindome återvinningscentral. Om ÅVC-kortet försvinner ska styrelsen kontaktas så att kortet spärras. Nytt ÅVC-kort beställs av styrelsen och bekostas av medlemmen som förlorat ÅVC-kortet.

TV-box

Till varje lägenhet finns det en TV-box samt kort.  Boxen och kortet ska lämnas över till ny ägare i händelse av att bostadsrätten säljs. De som använder annan leverantör av TV-tjänsterna ska behålla box och kort till nästa bostadsrättsinnehavare.

Länkar

Informationsblad

Trivselregler

Stadgar

Stämmoprotokoll

Årsredovisning