Felanmälan

För fel och problem inne i lägenheten

Kontakta SBC (Sveriges Bostadsrättscentrum AB):
Mail: kundtjanst@sbc.se
Tel: 0771-722 722
Web: www.sbc.se/felanmalan

Information som behövs vid felanmälan via mail eller telefon är:
- Förening: BRF Kallblodet (9971).
- Vilket hus det är: E3, E4, E5 eller garaget.
- Vilken adress: Åby Allé 25, 27 eller 29.

Tänk på att detta gäller garantifel och övriga servicebesök. För avhjälpande av serviceuppdrag (ej garantifel) i lägenhet som faller under bostadsrättsinnehavarens ansvar debiteras beställaren.

Fel på allmänna ytor/platser

Det finns kontaktuppgifter för felanmälan i föreningens trapphus. Till exempel är det Esplanad som har hand om fastighetsskötseln via SBC (Sveriges Bostadsrättscentrum AB).

Övriga frågor:
Kontakta styrelsen:
Mail: styrelsen@kallblodet.se

Problem med TV och internet

Medlemmar ska anmäla problem med internet och tv till leverantören av dessa tjänster.

Problem med TV-basutbudet

Sappa levererar basutbudet i alla lägenheter:
Mail: hej@sappa.se
Tel: 0774-444 744
Web: www.sappa.se

Förändringar sker under 2021 enligt tidigare information till medlemmarna i brf Kallblodet.
Byte av leverantör av TV och bredband sker 31 maj – 1 juni.

Problem med hiss

Kontakta Kone:
Mail: khs_kundservice@kone.com
Tel: 0771-50 00 00