Kallblodets gemensamhetsdag våren 2022

Den 24 april är vårens gemensamhetsdag. Det kommer finnas en container där lite större saker kan slängas.
Separat kallelse kommer Kallblodets medlemmar senare.

Posted in Nyheter.