Gemensamhetsdag i brf Kallblodet

Den 19 april 2020 kl. 10.00-12.00 har brf Kallblodet en gemensamhetsdag, där vi tar hand om våra ytor, rabatter, sandlåda etc, och snyggar upp lite. Tyvärr blir ingen gemensam fika på grund av coronaviruset.

Det kommer att finnas en container uppställd utanför hus 29, 17-20 april. I den kan vi slänga blandat skräp, både stort och smått, dock ej farligt avfall, bildäck och elektronikskrot. Vår grannförening brf Fullblodet är också välkomna att nyttja containern.

Posted in Nyheter.